top of page
Harry Nordnes 19.jpg

Sikkerhetspersonell til jernbane og anlegg

Sikkerhet og anlegg laster både malm, sikrer toglinjer og bygger snøskjermer, i tillegg til mange andre spennende prosjekter.
 

Sikkerhetsvakter

 

Målet til Nordnes Narvik er å gjøre hverdagen til prosjektledere/planlegging enklere, så de kan bruke tiden på andre oppgaver.

 

Vi leverer god sikkerhet med lang erfaring.  


For oss er hovedfokuset kompetanse kvalitet og HMS. Selskapets tjenester er utleie av sikkerhetsvakter, leder for el-sikkerhet eller rådgivning av jernbanesikkerhet og annen konsulentvirksomhet rettet mot jernbane. 


Vi har også service på jordingsutstyr for jernbane. 

Vi leier også ut maskiner til eksterne prosjekt. Ta gjerne kontakt.

For forespørsel av pris og bestilling av tjenester- kontakt oss på epost: 
bestilling@nordnes-as.no


Harry Nordnes, daglig leder
Banemontør/Sertifisert sikkerhetsvakt
Tlf: 91 39 94 55
harry@nordnes-as.no

 

Tony Nordnes

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 46 65 42 11
tony@nordnes-as.no

Christopher Luneng Modin

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 45 69 42 52
christopher@nordnes-as.no

Stian Brandborg
Maskinfører / 2.mann

tlf: 46 97 37 09
service@nordnes-as.no

Dag Andre Kristensen

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 46 97 65 96
d-a@nordnes-as.no

Gunvald Hansen

Maskinfører

tlf: 93 01 90 66
gunvald.hansen@hotmail.no

Thomas Vatne

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 47 91 84 12
thomas@nordnes-as.no

Odd Mulstad

Prosjektleder, Sikkerhetsvakt, Banemontør, Tømrer, Maskinfører

tlf: 45 61 98 74
odd@nordnes-as.no

guttene-på-banen-scaled.jpg.webp

Jernbanesikring og maskinkjøring

​Nordnes Narvik leier ut både sikkerhetsmannskap og maskinførere til arbeid langs jernbanesporet og til mindre entreprenøroppdrag.

Vi har flere tiårs erfaring som hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet på jernbanen, og tar i tillegg på oss mindre vedlikehold på og rundt jernbanesporet.

Våre maskinførere utfører også mindre gravejobber som masseutskifting, dreneringsarbeid og VA-anlegg.

Se bilder under.

bottom of page