top of page
guttene-på-banen-scaled.jpg.webp

Sikkerhetstjenester og maskinkjørere

I mer enn 18 år har vi i Nordnes Narvik AS leid ut sikkerhetsmannskap og maskinførere til arbeid langs jernbanespor og ulike anleggsprosjekt.
I tillegg har vi
hele veien tatt på oss vedlikeholdsoppdrag både på og utenfor jernbanesporet.
 

35 års erfaring

 

Vi har opparbeidet oss 35 års erfaring som hoved-sikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet langs Ofotbanen og Nordlandsbanen.  Dette er fagfolk som kan utføre alt av sporarbeid og ettersyn langs jernbanen. 

Vi har flere skinnegående spesialmaskiner og en tilpasset utstyrspark som gjør oss i stand til å utføre en rekke oppdrag samt transport av personell inn og ut langs jernbanen.

I Nordnes Narvik AS jobber vi etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet.

HMS-fokuset er stort uavhengig av størrelsen på prosjektet, og vi jobber hele tiden med å ivareta de ansatte og omgivelsene slik at det alltid skal være trygt å ferdes der vi jobber.

I alt dette arbeidet handler det om å jobbe for en best mulig kobling mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Dette fokuset har ført til at vi i dag er ISO 14001-sertifisert, noe som betyr at vi oppfyller den viktige internasjonale standarden for miljøstyring.

Vi har også en gjennomgående kvalitetsstyring i alt vi gjør, noe som har vært med på å gi oss verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, ISO 9001-sertifiseringen.

Dette forplikter oss til søkelys på løpende forbedring og kundetilfredshet.

Resultatet er økt trygget, både for oss selv og kundene våre.

For forespørsel av pris og bestilling av tjenester- kontakt oss på epost: 
bestilling@nordnes-as.no

Harry Nordnes, daglig leder
Banemontør/Sertifisert sikkerhetsvakt
Tlf: 91 39 94 55
harry@nordnes-as.no

 

Tony Nordnes

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 46 65 42 11
tony@nordnes-as.no

Christopher Luneng Modin

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 45 69 42 52
christopher@nordnes-as.no

Stian Brandborg
Maskinfører / 2.mann

tlf: 46 97 37 09
service@nordnes-as.no

Dag Andre Kristensen

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 46 97 65 96
d-a@nordnes-as.no

Gunvald Hansen

Maskinfører

tlf: 93 01 90 66
gunvald.hansen@hotmail.no

Thomas Vatne

Sertifisert sikkerhetsvakt
Maskinfører

tlf: 47 91 84 12
thomas@nordnes-as.no

Odd Mulstad

Prosjektleder, Sikkerhetsvakt, Banemontør, Tømrer, Maskinfører

tlf: 45 61 98 74
odd@nordnes-as.no

bottom of page